T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 • Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmeliğin yayımlanmasının ardından “Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi” kapsamında Life Enerji, sayısız projede yer almıştır. Proje kapsamında “İzleme ve Raporlama Tebliği-İzleme Planı Kılavuzu”nu ve “Doğrulama ve Yetkilendindirme Tebliği-Doğrulama Kılavuzu”nu hazırlamıştır.
            “İzleme ve Raporlama Tebliği-İzleme Planı Kılavuzu” için tıklayınız.
            “Doğrulama ve Yetkilendindirme Tebliği-Doğrulama Kılavuzu” için tıklayınız.
 • Yönetmelik kapsamında sera gazı emisyonlarının takibinin (izleme, raporlama ve doğrulama) yapıldığı web tabanlı Çevrim İçi Sistemi geliştirmiştir. Bu sitemi Bakanlık, işletmeler, baş doğrulayıcı ve doğrulayıcı kuruluşlar kullanmaktadır.
 • Sera gazı emisyonlarının takibine ilişkin özel sektöre, danışmanlara, akademisyenlere ve Bakanlık personeline sayısız eğitim vermiştir.
 • Life Enerji, Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Türkiye Projesi kapsamında birçok projede yerel ortak olarak yer almıştır. PMR Projesi kapsamında çimento tesislerinde pilot izleme, raporlama ve doğrulama çalışmaları yürütülmüştür.
 • PMR Projesi kapsamında emisyon ticaret sisteminin Türkiye’ye uygunluğu değerlendirilmiştir. Bu kapsamda çeşitli çalıştaylar düzenlenmiş ve “Türkiye’de Sera Gazı Emisyon Ticaret Sisteminin Oluşturulması ve İşletilmesine Yönelik Yol Haritası” konulu analitik rapor hazırlanmıştır. Rapor için tıklayınız.
 • Life Enerji, PMR Projesi kapsamında ETS dışındaki karbon vergisi ve diğer piyasa temelli mekanizmaların Türkiye’ye uygunluk değerlendirmesi projesinde de yer almaktadır.
 • Türkiye’de karbon fiyatlandırmasının mali, ekonomik ve sektörel etkilerinin modellenmesi Life Enerji’nin yerel ortak olduğu proje ekibi tarafından çalışılmaktadır.
 • Türkiye’de sektörel marjinal azaltım maliyet eğrilerinin modellenmesi Life Enerji’nin yerel ortak olduğu proje ekibi tarafından çalışılmaktadır.

Dünya Bankası

 • Life Enerji, Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Türkiye Projesi kapsamında birçok projede yerel ortak olarak yer almıştır. PMR Projesi kapsamında çimento tesislerinde pilot izleme, raporlama ve doğrulama çalışmaları yürütülmüştür.
 • PMR Projesi kapsamında emisyon ticaret sisteminin Türkiye’ye uygunluğu değerlendirilmiştir. Bu kapsamda çeşitli çalıştaylar düzenlenmiş ve “Türkiye’de Sera Gazı Emisyon Ticaret Sisteminin Oluşturulması ve İşletilmesine Yönelik Yol Haritası” konulu analitik rapor hazırlanmıştır. Rapor için tıklayınız.
 • Life Enerji, PMR Projesi kapsamında ETS dışındaki karbon vergisi ve diğer piyasa temelli mekanizmaların Türkiye’ye uygunluk değerlendirmesi projesinde de yer almaktadır.
 • Türkiye’de karbon fiyatlandırmasının mali, ekonomik ve sektörel etkilerinin modellenmesi Life Enerji’nin yerel ortak olduğu proje ekibi tarafından çalışılmaktadır.
 • Türkiye’de sektörel marjinal azaltım maliyet eğrilerinin modellenmesi Life Enerji’nin yerel ortak olduğu proje ekibi tarafından çalışılmaktadır.
 

Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ)

 • Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmeliğin yayımlanmasının ardından “Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi” kapsamında Life Enerji, sayısız projede yer almıştır. Proje kapsamında “İzleme ve Raporlama Tebliği-İzleme Planı Kılavuzu”nu ve “Doğrulama ve Yetkilendindirme Tebliği-Doğrulama Kılavuzu”nu hazırlamıştır.
          “İzleme ve Raporlama Tebliği-İzleme Planı Kılavuzu” için tıklayınız.
          “Doğrulama ve Yetkilendindirme Tebliği-Doğrulama Kılavuzu” için tıklayınız 
 • Yönetmelik kapsamında sera gazı emisyonlarının takibinin (izleme, raporlama ve doğrulama) yapıldığı web tabanlı Çevrim İçi Sistemi geliştirmiştir. Bu sitemi Bakanlık, işletmeler, baş doğrulayıcı ve doğrulayıcı kuruluşlar kullanmaktadır.
 • Sera gazı emisyonlarının takibine ilişkin özel sektöre, danışmanlara, akademisyenlere ve Bakanlık personeline sayısız eğitim vermiştir.
 
 

Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV)

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında özel sektöre, danışmanlara ve akademisyenlere izleme planlarının ve emisyon raporlarının hazırlanması, doğrulama süreci ve Çevrim İçi Sistemin kullanımına ilişkin eğitimler verilmiştir. 

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği

Çatı ve arazi tipi olmak üzere güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi gerçekleştirirken takip edilmesi gereken adımları ve dikkat edilmesi gereken hususları içeren ”Lisanssız Güneş Enerjisi Geliştirme Kılavuzu” hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanıp yayınlanmıştır.
”Lisanssız Güneş Enerjisi Geliştirme Kılavuzu” için tıklayınız
Üyelerini güneş enerjisi projesi yatırımına teşvik etmesi amacıyla Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası personeline ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine eğitimler verilmiştir.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)

Lisanssız elektrik üretim projesinin başvurusu için fizibilite hazırlanması ve gerekli malzemeler için piyasa araştırması yapılmıştır. 

Batıçim

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayi için 2013 yılında Avrupa Birliği kurallarına göre Türkiye’nin ilk izleme planı ve emisyon raporu hazırlanmıştır. 

AGE Denizli Doğalgaz Elektrik Üretim A.Ş

AGE Enerji Santrali için izleme planları ve emisyon raporlarının hazırlanması hizmeti verilmiştir. İlerleyen süreçte de 2015 ve 2016 yılı emisyon raporlarının doğrulanmasına ilişkin danışmanlık süreci verilecektir.