Çalışma Alanları Hizmetler
İzleme, Raporlama ve Doğrulama Çimento Tesisleri Pilot Çalışmaları Proje kapsamında gönüllü olan 5 çimento tesisinin pilot izleme, raporlama ve doğrulama çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Detay
Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik ve Tebliğleri için Çevrim İçi Veri Yönetim Sistemin Tasarlanması ve Geliştirilmesi Proje kapsamında izleme, raporlama ve doğrulama sürecinin yürütüldüğü Çevrim İçi Veri Yönetim Sistemi tasarlanmıştır.

Detay
Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik ve Tebliğleri için Kullanılacak İzleme Planı, Emisyon Raporu, Doğrulama Raporu ve İyileştirme Raporu Şablonlarının Hazırlanması Bu proje kapsamında Avrupa Birliği tarafından izleme, raporlama ve doğrulama için kullanılan Excel şablonları Türkiye’ye uyarlanmıştır.

Detay
Doğrulama ve Yetkilendirme Tebliği - Doğrulama Kılavuzunun Yazılması Bu proje kapsamında hazırlanan kılavuz ile hem doğrulama süreci hem de doğrulama raporunun nasıl hazırlanması gerektiği konuları işletme ve doğrulayıcı kuruluşlara anlatılmaktadır.

Detay
İzleme ve Raporlama Tebliği- İzleme Planı Kılavuzunun Yazılması Bu proje kapsamında hazırlanan kılavuz ile izleme, raporlama ve doğrulama süreci ile izleme planlarının nasıl hazırlanması gerektiği konuları işletmelere anlatılmaktadır.

Detay
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için Sektör Özelinde İzleme Planı Kontrol Kılavuzlarının Hazırlanması Bu proje kapsamında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izleme planlarının kontrolü ve onay için sektör özelinde 19 adet kılavuz hazırlanmıştr.

Detay
Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik ve Tebliğleri Kapsamında Eğitimcilerin Eğitiminin Verilmesi Bu proje kapsamında sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulama konusu ile karbon ayakizi hesaplama konusunda 4 günlük bir eğitim verilmiştir.

Detay
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uzmanlarına Kapsamlı İzleme, Raporlama ve Doğrulama Eğitiminin Verilmesi Bu proje kapsamında sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulama konusunda T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personeline 2 günlük kapsamlı bir eğitim verilmiştir.

Detay
Sektörel İzleme, Raporlama ve Doğrulamaya İlişkin Eğitim Verilmesi Bu proje kapsamında sektör özelinde sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması konusunda 2 günlük eğitim verilmiştir.

Detay
Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik ve Tebliğleri Kapsamında Özel Sektöre Emisyon Raporu Hazırlama Üzerine Eğitim Verilmesi Bu proje kapsamında 13 farklı sektöre sera gazı emisyonlarının takibi hakkındaki süreç ve emisyon raporlarının nasıl hazırlanması gerektiğine dair 10 günlük bir eğitim verilmiştir.

Detay
İl Çevre Müdürlüklerine Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik ve Tebliğleri Kapsamında Eğitim Verilmesi Bu proje kapsamında sera gazı emisyonlarının takibi hakkındaki Mevzuat ve süreç üzerine İl Çevre Müdürlüğü personeline eğitim verilmiştir.

Detay
Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik ve Tebliğleri Kapsamında Özel Sektöre İzleme Planı Hazırlama Üzerine Eğitim Verilmesi Bu proje kapsamında 15 farklı sektöre sera gazı emisyonlarının takibi hakkındaki süreç ve izleme planlarının nasıl hazırlanması gerektiğine dair 10 günlük bir eğitim verilmiştir.

Detay
Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik ve Tebliğleri ve Uygulamalarına İlişkin Eğitim Elinsan Personeline Eğitim Verilmesi Bu proje kapsamında sera gazı emisyonlarının takibi hakkındaki süreç, izleme planlarının ve emisyon raporlarının hazırlanması üzerine 3 günlük bir eğitim verilmiştir.

Detay
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uzmanlarına Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik ve Tebliğleri Üzerine Eğitim Verilmesi Bu proje kapsamında izleme planlarının hazırlanması, kontrol edilmesi ve onaylanması konularında Bakanlık personeline eğitim verilmiştir.

Detay
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uzmanlarına Sera Gazı İzleme Planlarının Kontrolüne İlişkin Eğitim Verilmesi Bu proje kapsamında farklı sektörlere ait izleme planlarının hazırlanması ve bunların kontrolüne ilişkin uygulamalı olarak Bakanlık uzmanlarına eğitim verilmiştir.

Detay
Çimko Çimento ve Beton Sanayi A.Ş Bünyesindeki İki Çimento Tesisi için İzleme Planı ve Emisyon Raporu Hazırlama Bu proje kapsamında Çimko Narlı Çimento ve Çimko Adıyaman çimento tesisleri için izleme planları ve emisyon raporlarının hazırlanması hizmeti verilmiştir.

Detay
AGE Denizli Doğalgaz Elektrik Üretim A.Ş. için İlk İzleme Planı ve Emisyon Raporlarının Doğrulanması Hizmeti Bu proje kapsamında AGE Enerji Santrali için izleme planı ve emisyon raporlarının hazırlanması hizmeti verilmiştir.

Detay
SYSC Çimento için İzleme Planı ve Emisyon Raporlarının Doğrulanması Hizmeti Bu proje kapsamında SYSC Çimento tesisi için izleme planı ve emisyon raporlarının hazırlanması hizmeti verilmiştir.

Detay
Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş için İlk İzleme Planının Hazırlanması Bu proje kapsamında Batıçim için Avrupa Birliği izleme raporlama ve doğrulama Tüzüğü çerçevesinde izleme planı ve emisyon raporu oluşturulmuştur.

Detay
Türkiye İçin Karbon Fiyatlandırılmasının Ekonomik, Mali ve Sektörel Etkilerinin Belirlenmesi Proje kapsamında karbon fiyatlandırma politikalarının etkilerinin öngörülmesi amacı ile model çalışmaları gerçekleştirilecek ve bu çalışmayı içeren rapor hazırlanacaktr.

Detay
Türkçeleştirilmiş Avrupa Birliği Kılavuzlarının Teknik Okuması ve Türkiye’ye Uyumlaştırılması Bu proje kapsamında, Avrupa Birliğinde sera gazı emisyonlarının izlenmesi ve raporlanmasına ilişkin yayımlanmış olan kılavuzlar Türkçeleştirilmiş ve Türkiye’ye göre uyumlaştırılmıştır.

Detay
Türkiye İçin Sektörel Marjinal Azaltım Maliyet Eğrilerinin Belirlenmesi  Proje kapsamında sektöre özgü marjinal azaltım maliyet eğrilerini modellenecek ve bu modelleme çalışmasını içeren bir rapor hazırlanacaktır.

Detay
Türkiye’de Yenilenebilir Enerjinin Etkisinin Değerlendirilmesi Bu proje kapsamında Türkiye’de yenilenebilir enerjinin geçmişten günümüze kadar olan gelişimini ve bu gelişimin etkilerini inceleyen bir rapor hazırlanacaktır.

Detay
Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmalarının Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi Proje kapsamında karbon vergisi ve piyasa temeli mekanizmaların Türkiyeye uygunluğu değerlendirilecek ve bu çalışmayı içeren rapor hazırlanacaktır.

Detay
İzmir ve Ege Bölgesinde Hayvansal ve Organik Atıklardan Biyogaz Yatırımlarının Değerlendirilmesi Seminerinin Düzenlenmesi Biyogaz tesislerinin kurulumunun ve biyogaz yatırımlarının değerlendirilmesi amacıyla farklı sektörlerden katılımcıların bir araya gelmesi sağlanarak, seminer düzenlenmiştir.

Detay
Emisyon Ticaret Sisteminin Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi Proje kapsamında Türkiye"de bir emisyon ticaret sisteminin kurulması ve işletilmesine yönelik bir yol haritası çıkarılmış ve bu çalışmayı içeren rapor hazırlanmıştır.

Detay
Diyarbakır Güneş Enerjisi Kapasitesi Geliştirme Projesi Proje kapsamında çatı ve arazi tipi güneş enerjisi santrali geliştirirken dikkat edilmesi gereken adımları anlatan kılavuz hazırlanmıştır.

Detay
Emisyon Ticaret Sistemi Uygulamaları ve Türkiye Değerlendirmesi Raporunun Hazırlanması Proje kapsamında sera gazı emisyonlarının takibi ile ilgili sürecin gelecekte entegre edilebileceği emisyon ticareti ya da başka alternatifleri de içerisine alan bir değerlendirme rapor hazırlanmıştır.

Detay
Lisanssız Elektrik Üretim Projesinin Başvurusu için Fizibilite Hazırlanması ve Gerekli Malzemeler için Piyasa Araştırması Diyarbakır’da lisanssız elektrik üretimi çerçevesinde proje geliştirmek isteyen Metropol Mimarlık Mühendislik Ltd. Şti.’ye finansal fizibilite ve piyasa araştırması yapılmıştır.

Detay