• Gönüllü Karbon Projesi Geliştirme

  • Gold Standard, VCS ve Social Carbon gönüllü karbon projeleri geliştirme
  • Gönüllü karbon piyasasında projelerin sertifikasyonunu gerçekleştirme
  • Türkiye’de Gold Standard’a kaydolan ilk gönüllü karbon projesini geliştirme

              Türkiye çapında geliştirdiğimiz gönüllü karbon projeleri için tıklayınız.

 • Yenilenebilir Enerji Projesi Geliştirme ve Danışmanlık

  • Türkiye genelinde lisanssız güneş enerji projeleri geliştirme ve bu konuda danışmanlık hizmeti verme
            Türkiye çapında geliştirdiğimiz projeler için tıklayınız.
  • Yenilenebilir enerji sektöründe emisyon azaltım projeleri için danışmanlık hizmeti verme
  • Proje geliştirme üzerine kılavuz yazma
            ”Lisanssız Güneş Enerjisi Geliştirme Kılavuzu” için tıklayınız.
  • Proje başvuru süreci ve proje geliştirme üzerine eğitim, seminer verme
  • Proje başvuruları için fizibilite çalışmaları hazırlama

 • Eğitim ve Seminer Verme

  • Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında özel sektöre izleme planlarının ve emisyon raporlarının hazırlanması konusunda eğitim verme
  • Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında özel sektöre doğrulama süreç yönetimi konusunda eğitim verme
  • Sera gazı emisyonlarının takibi süreci hakkında akademisyenlere eğitim verme
  • Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında izleme, raporlama ve doğrulama yükümlülüğü bulunan tesislerin tespiti, izleme planlarının kontrolü gibi konularda kamu sektörüne eğitim verme
  • Karbon ayak izi hesaplama konusunda eğitim verme
  • Lisanssız güneş enerjisi proje başvuru süreçleri üzerine eğitim verme
  • Karbon piyasalarına hazırlık projeleri özelinde emisyon ticaret sistemi, karbon vergisi ve diğer piyasa temelli mekanizmalar üzerinde eğitim, seminer verme
            Verdiğimiz eğitim ve seminerleri görmek için tıklayınız.

 • Sera Gazlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması

  • Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında izleme planı ve emisyon raporu hazırlama
  • Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında doğrulama sürecinde danışmanlık hizmeti verme
  • Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında süreç hakkında kılavuzlar hazırlama
               “İzleme ve Raporlama Tebliği-İzleme Planı Kılavuzu” için tıklayınız.
               “Doğrulama ve Yetkilendindirme Tebliği-Doğrulama Kılavuzu” için tıklayınız.
  • Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında sürecin yönetimi ve takibi için web tabanlı “Çevrim İçi Veri Yönetim Sistem” geliştirme

   

 • Karbon Piyasalarına Hazırlık Projeleri

  • Emisyon ticaret sisteminin Türkiye’ye uygunluğunun değerlendirilmesi çerçevesinde danışmanlık hizmeti
  • Karbon vergisinin Türkiye’ye uygunluğunun değerlendirilmesi çerçevesinde danışmanlık hizmeti
  • Diğer piyasa temelli mekanizmaların Türkiye’ye uygunluğunun değerlendirilmesi çerçevesinde danışmanlık hizmeti
  • Politika etkileşim analizlerinin gerçekleştirilmesi
  • Emisyon ticaret sistemi, karbon vergisi ve diğer piyasa temelli mekanizmaların değerlendirilmesi üzerine rapor hazırlama hizmeti
             “Türkiye’de Sera Gazı Emisyon Ticaret Sisteminin Oluşturulması ve İşletilmesine Yönelik Yol Haritası” konulu analitik                     rapor   için tıklayınız. 
  • Türkiye’de karbon fiyatlandırmasının mali, ekonomik ve sektörel etkilerinin modellenmesi
  • Türkiye’de sektörel marjinal azaltım maliyet eğrilerinin modellenmesi