• İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji Alanlarında Uzman Bir Yaklaşım

 • “Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi,
  Raporlanması ve Doğrulanması
  (MRV) Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi”
  kapsamında işletmeler ve doğrulayıcı kuruluşlar için hazırlanan
  “Doğrulama ve Yetkilendirme Tebliği-Doğrulama Kılavuzu” yayınlandı.

 • Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Türkiye Projesi altında
  “Türkiye İçin Karbon Fiyatlandırılmasının Ekonomik, Mali ve Sektörel Etkileri ile
  Sektörel Marjinal Azaltım Maliyet Eğrilerinin Belirlenmesi”
  projesinin üçüncü değerlendrme toplantısı gerçekleştirildi.

 • Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı
  (PMR) Türkiye Projesi altında “Piyasa Temelli Emisyon Azaltım
  Mekanizmalarının Türkiye’ye
  Uygunluğunun Değerlendirilmesi” projesi kapsamında
  üçüncü ve son geri bildirim toplantısı gerçekleştirildi.

 • Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR)
  Türkiye Projesi altında “Emisyon Ticaret Sisteminin
  Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi”
  projesi tamamlandı ve “Türkiye’de Sera Gazı Emisyon Ticareti Sisteminin
  Oluşturulması ve İşletilmesİşletilmesinin Ele Alınmasına Yönelik Yol Haritası” raporu yayınlandı.

 • Life Enerji 2017 yılı kurumsal faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonlarını,
  karbon ayak izi hesaplaması ile belirlendi ve
  Gold Standard’a kayıtlı bir rüzgar santralinden sertifika satın alarak
  “karbon nötr” bir şirket oldu.